MySQL Error!
MySQL error in file: /engine/modules/show.full.php at line 979
Error Number: 3685
The Error returned was:
Illegal argument to a regular expression.
SQL query:

SELECT id, date, short_story, xfields, title, category, alt_name FROM ght_post WHERE category regexp '[[:<:]](2)[[:>:]]' AND MATCH (title, short_story, full_story, xfields) AGAINST ('رفوی فرش کف پوش ها، بخش مهمی از خانه ما هستند و در مورد ما ایرانی ها، فرش مهم ترین کف پوشی است که استفاده می شود. فرش ها آثاری هنری هستند که کاربرد نیز پیدا کرده اند و زینت بخش منازل ما هستند. انواع مختلف فرش با جنس، تراکم، بافت و ابعاد وجود دارند که رنگ های مختلفی نیز دارند و در بخش های مختلف هر خانه استفاده می شوند.\r\n&nbsp;\r\nبه دلیل پرکاربرد بودن، این کف پوش اصیل، در معرض آسیب هایی نیز قرار دارد که گاها نیاز به ترمیم و رفو پیدا می کند. اگرچه این کار بیشتر در فرش های دستبافت و به دلیل ارزش هنری و معنوی آن ها، مرسوم است، اما فرش های ماشینی نیز به دلیل ارزش مادی که این روزها پیدا کرده اند، رفو می شوند.\r\n&nbsp;\r\n\r\n&nbsp;\r\nچنانچه از اهالی تهران هستید نیز مانند دیگر شهروندان، گاهی نیاز به رفو و ترمیم فرش های منزل خود خواهید کرد. خدمات رفوگری فرش در تهران، بیشتر توسط مراکز قالیشویی انجام می پذیرند و بخشی از خدمات تخصصی این کارخانجات هستند. رفوگری نیاز به تخصص و تجربه زیادی دارد و دقت بسیار بالایی می طلبد تا نتیجه نهایی کار مطلوب باشد. این کار علاوه بر حفظ فرش های شما، باعث صرفه جویی اقتصادی') AND id != 4 AND approve=1 AND date < '2024-05-18 13:13:23' LIMIT 5